Våra produkter för hela familjen

Barnängen grundades redan 1868 och generationer av svenskar har använt våra produkter. Idag tillverkar vi ett brett sortiment hygienprodukter för både vuxna och barn. Gemensamt för dem alla är att de är milda med naturliga ingredienser.