Hållbarhetsstrategin som ska ta Barnängen in i framtiden

Mer återvunnen plast, minskad användning av palmolja och fler naturliga ingredienser – det är några av beståndsdelarna i Barnängens hållbarhetsfilosofi.

Att minska klimatavtrycket från alla produkter i sortimentet med en tredjedel är ett av Barnängens mål till 2030. Till det finns flera olika delmål och fokusområden, som bland annat handlar om att minska förbrukningen av energi.
– Det innebär att vi behöver vara tre gånger så effektiva för att resurserna ska räcka till. Samtidigt som vi minskar vår energiförbrukning behöver vi öka värdet för oss som företag. Vi ska kunna producera hållbara produkter i en säker produktion som bland annat mäts i mängden arbetsplatsolyckor. Vi vill också vara ett socialt ansvarstagande företag på de platser där vi har kontor, men också där vi handlar råvaror. Där behöver vi bidra så långt bak i kedjan som möjligt, säger Mats Hagwall, Technical och SHEQ Manager på Henkel.

Rent praktiskt innebär det att Barnängen inför varje lansering tittar igenom sina fokusområden och säkerställer att produkten är bättre än sin föregångare på minst ett fokusområde. Annars kommer den inte igenom lanseringsprocessen.
– Hållbarhetsfrågorna är en integrerad del i vår produktutveckling och själva grunden till att vi tar fram nya produkter eller serier.

Redan för 30-40 år sedan började Barnängen arbeta mot en strategi som bättre tar hand om jordens ändliga resurser. Tillverkningen av produkter baserade på råvaror som är schysst framställda är inget nytt tänk, men det är först under de senaste två decennierna som man börjat sätta konkreta mål för sin resursförbrukning.

– Där är vi många företag inom näringslivet som går långt före vad lagstiftningen säger. I grund och botten var Barnängen ett hållbart varumärke innan det köptes av det familjeägda företaget Henkel år 1992, så det finns en inneboende mentalitet av att ta hand om anställda, djur och natur.

Initiativ för hållbar palmolja
2004 var Henkel, Barnängens ägare, en av grundarna för den globala certifieringen Roundtable for sustainable palm oil, RSPO. Sättet att odla oljepalmer på var vid den tidpunkten inte hållbart varken för arbetarna eller för regnskogarna, därför togs ett gemensamt beslut av ett flertal olika användare av palmolja att skapa incitament för att få fram mer hållbara alternativ. Diskussionerna har bland annat lett till fyra olika certifieringsnivåer där Barnängens produkter uppnår nivå två.
– Den största delen av palmolja förbrukas där palmerna odlas och det är en väldigt liten del av råvaran som går till Europa. För att utbudet på hållbart odlad palmolja ska öka krävs att det finns en stark efterfrågan. Därför är det så viktigt att vi som användare av palmolja tydligt efterfrågar hållbart odlade alternativ.

Utöver införandet av olika certifieringar driver RSPO också olika program för att stödja små odlare av palmträd.
– Det kan till exempel handla om att odla på ett hållbart sätt, som ger högre utbyte och har en ansvarsfull hantering av  bekämpningsmedel.

Stegvis hållbarhetsuppdateringar
Med det enorma produktsortiment som Henkel besitter är utmaningen att snabbt ställa om till hållbar produktion. Det gäller att ta det i flera olika steg, berättar Mats.
– Vårt övergripande mål är att fortsätta med hållbara produkter, men det i sig kan uttrycka sig på många olika sätt beroende på produkt. Några delar är att vi ska ta fram fler veganska recept och att fler produkter ska vara ekologiskt certifierade och miljömärkta. Det behöver vi göra för att fortsätta vara relevanta bland våra konsumenter i framtiden. Bland Barnängens produkter är vi på god väg, säger Mats.

Driver utvecklingen inom förnybar plast
De produkter Barnängen producerar är näst intill omöjliga att återvinna eftersom det handlar om flytande förbrukningsvaror som bokstavligen rinner bort i duschvattnet. Därför är ett stort fokusområde snarare att använda mindre förpackningsmaterial med lättare flaskor och återvunnen plast.
– Utmaningen är att tillgången på återvunnen plats fortfarande är relativt liten. I Sverige är vi relativt vana vid att återvinna våra plastförpackningar medan många delar av Europa och resten av världen ligger långt efter, berättar Mats.

För att snabba på användningen av återvunnen plast samarbetar Henkel med organisationen Plastic Bank. Samarbetet går ut på att Henkel betalar människor i Haiti, Filippinerna och Indonesien för att samla in plast som flyter runt i havet. All plast som samlas in genom projektet återvinns och kallas Social Plastic.
– Inkomsten används sedan av dessa människor för att köpa mat, byta ut spisen eller betala barnens skolgång. Att ge människor möjlighet till inkomst för att samla in skräp som blir till en eftertraktad råvara är en socialt hållbar aspekt av att Henkel samtidigt ökar platsinsamlingen i världen. Är efterfrågan på återvunnen plast tillräckligt stor kan människor börja tjäna pengar på det samtidigt som det ökar tillgången på en väldigt eftertraktad råvara, säger Mats Hagwall.

Relaterade artiklar

Familjens favorit-duschcrème sedan år 1990

Läs mer

Samarbetet med Barncancerfonden fortsätter under 2022

Läs mer